You are currently viewing Życiowe drogowskazy Walerii

Życiowe drogowskazy Walerii

Dzików, 2 października 1808 roku

Dziś święto Matki Bożej Różańcowej i Aniołów Stróżów. Wszyscyśmy się wyspowiadali i przyjęli komunię w gronie rodziny.

Boże, coś raczył zejść do mnie, rozpal Twą boską łaską tak letnie w żarliwości i gnuśne w służeniu Tobie me serce, tak zajęte marnościami tego świata i wciąż zbaczające z najważniejszego kursu, który celem jest naszego tutaj żywota.

„Nie dopuszczasz się zła” – rzecze mi pochlebnie moja miłość własna. „Ale nie czynisz wystarczająco dużo dobra” – odpowiada zawsze uczciwe sumienie.

A jeśli Chrześcijanin czyni za mało dobra, to znaczy, że źle czyni.

Mój dobry Aniele, przypominaj nieustannie mojemu roztargnionemu umysłowi tę prawdę tak zapominaną.