You are currently viewing Dekada zachwytu

Dekada zachwytu

W 2023 roku minęło 10 lat mojego zachwytu hrabiną Walerią i jej Dziennikami.

Również 10 lat pracy nad jej dziełem. Tak bardzo niedoskonałej pracy, po godzinach, kradnąc każdą wolną chwilę, a było ich tak strasznie mało w tym czasie.

Nie potrafię nawet wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczna za każdą taką chwilę!!! Bowiem czytanie tej „rozmowy hrabiny Walerii z jej duszą” to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała…

Jubileusz ten to także 10 lat dzielenia się moim zachwytem z innymi. 

Chociaż zawsze myślałam o sobie jako o człowieku słowa pisanego, okazało się ku mojemu największemu zdziwieniu, że słowo mówione również może nieść chwałę hrabiny Walerii, a zatem i wiele dobra.

Poniżej drobne podsumowanie

Słowo mówione

Miejska Biblioteka Publiczna  im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

7 lutego 2020

Opowieść o podróży hrabiny Walerii do Włoch w latach 1803-1804 i dzienniku Mes Voyages

Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu​

30 czerwca 2022

Opowieść o Walerii i Janie Tarnowskich – twórcach Kolekcji Dzikowskiej

Zamek Królewski na Wawelu​

15 września 2022

Dzikowski wątek w historii Jeźdźca polskiego Rembrandta

Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu

31 grudnia 2022

Sylwestrowa opowieść o losach hrabiny Walerii w latach 1799-1810 w ramach zakończenia obchodów roku jubileuszowego Jana i Walerii oraz publikacji

Zapomniana Kronikarka Czasów Minionych

Muzeum Sopotu

21 marca 2023

Opowieść o podróży hrabiny Walerii do Gdańska i Sopotu latem 1817 roku:

„Hrabina Waleria Tarnowska jako jedna z pierwszych kuracjuszek uzdrowiska w Sopocie”

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

2 marca 2023

Z okazji Dnia Kobiet marcowa opowieść o 

Paniach na Dzikowie

(spełnienie marzenia o przypomnieniu wszystkich zacnych postaci pań na Dzikowie)

Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu

12 października 2023

Opowieść o Zapomnianej Kronikarce Czasów Minionych będąca uzupełnieniem wykładu pana doktora Adama Wójcika-Łużyckiego o historii Zamku Dzikowskiego i rodziny Tarnowskich

Słowo pisane w formie publikacji

I opowieści utrwalone na fotografii

„Moje podróże”
„Jan i Waleria - twórcy Kolekcji”
„Sylwester u Walerii”
„Panie na Dzikowie”
„Hrabina Waleria Tarnowska w Sopocie”
Zapomniana Kronikarka Czasów Minionych w Sandomierzu

A także opowieści z innych źródeł

Co dalej?

Duuużooo pracy 🙂