You are currently viewing Królewski Rembrandt na Wawelu

Królewski Rembrandt na Wawelu

Dzikowski wątek w historii „Lisowczyka

W dniach od 18 sierpnia do 16 października 2022 roku na Wawelu prezentowany jest obraz, który przez wiele dekad był częścią Kolekcji Dzikowskiej hrabiów Tarnowskich. 15 września miałam zaszczyt wygłosić wykład, który wpisywał się w cykl wawelskich wykładów poświęconych „Jeźdźcowi polskiemu”. ​

Była to opowieść o miejscu, które przez wiele dziesięcioleci było domem dla tego obrazu. O ludziach, którzy ten dom stworzyli oraz oczywiście o… Zapomnianej Kronikarce Czasów Minionych i jej Dziennikach.

Zanieść opowieść o Walerii i Janie w to majestatyczne miejsce, i to w roku ich rocznic, to był dla mnie przeogromny zaszczyt. Oto prezentacja pokazana podczas tego wykładu: